file-10583

Název: ÚCTA K ŽIVOTU - ZÁKLAD PRO DEMOKRATICKOU KULTURU

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008255
Cílová skupina: 1. i 2. stupeň ZŠ + první dva ročníky SŠ/SOŠ/SOU
Kontakt: Bc. Vít Pospíšil, vpospisil@kam.cz
 
Filosofie projektu
Společnost, která má budoucnost

 

„Takový bude příští věk, jak budou vychováni jeho příští občané“, říká Komenský ve své Obecné poradě o nápravě věcí lidských. Dobrou společnost nelze vytvořit bez dobrých jedinců, resp. občanů. V tomto projektu tedy půjde o takovou výchovu, která člověka povede k ohledu na dobro celku společnosti. Jak?


Lidskou společností hýbe sedm klíčových hybatelů (které se mimochodem kryjí se sedmerem „věcí lidských“ v projektu Komenský 2020). Tyto hybné momenty tvoří obsahovou osnovu projektu:

  1. Politika (vláda)
  2. Media (jazyk)
  3. Byznys (podnikavost)
  4. Spiritualita (náboženství)
  5. Vzdělávání (výchova)
  6. Kultura (umění)
  7. Rodina (vztahy)
file-10557

Projekt je založen na principu pozitivní motivace skrze tzv. morální imaginaci. Resp. nechceme primárně poukazovat no to, co je ve společnosti špatně, ale naopak probouzet představivost v dobrém: Jak by vypadala politika, která by byla skutečně dobrá? Jak vypadají skutečně dobrá media? Dobré podnikání? Dobré náboženství? Dobré vzdělání? Dobrá kultura? Dobrá rodina? Pod přívlastkem „dobrý“ máme na mysli, funkční, prospívající nebo životný, a to pro jedince i celek.

 

Zásadní tezí projektu je, že společnost, která má budoucnost stojí na dobré politice, dobrých médiích, dobrém podnikání atd. Žáci tedy budou vedeni k tázání a hledání odpovědí na otázky, jaká politika má budoucnost, jaká media mají budoucnost, jaké způsoby podnikání, jaké formy náboženství apod.

file-10550