file-8206

je služba KAM podporující školy, pedagogy a lektory

 

NABÍDKA PROJEKTŮ


Etická výchova, o.p.s. nabízí školám:  

 

 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků akreditovanými kurzy MŠMT pro sborovny nejen na téma etické výchovy, ale také jak vést třídnické hodiny, formativní hodnocení, agrese a šikana a další.
  • Podpora výuky etické výchovy:
  • Metodiky, učebnice a pracovní listy pro 1. – 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia s doložkou MŠMT
  • Audiovizuální pomůcka Zprávy agenta Kixe na 10 témat pro tři věkové kategorie
 • Ocenění Etická škola pod záštitou MŠMT www.eticka-skola.cz
 • Program ASET – podpora zavádění etické výchovy do škol www.etikadoskol.cz
 • Kontakt: Hana Martináková, 737 637 033, hmartinakova@etickavychova.cz
 • www.evops.cz

Úcta k Životu - Certifikované programy primární prevence

 

 • Preventivní program Úcta k Životu je soubor navazujících lekcí prevence rizikového chování pro základní a střední školy.
 • Jedná se o dlouhodobý komplexní program, který zahrnuje většinu oblastí v preventivním plánu školy.
 • Lekce jsou převážně na 90 minut, cena jednotlivé lekce 600,- Kč.
 • KAM, z.s. je od 31.7.2017 držitelem certifikátu pro programy školské všeobecné primární prevence, který MŠMT udělilo na dobu 5 let.
 • Kontakt: Mgr. Pavel Slepička, 739 600 273, pslepicka@kam.cz
 • www.uctakzivotu.cz  

Programy Duchovní dědictví

 

 • Jedná se o oblast témat pro ZŠ a SŠ, ve kterých nám generace před námi zanechaly své morální, etické a duchovní hodnoty.
 • Zpracované metodiky programů: Jan Hus, Bible, Poselství křesťanských Vánoc, Poselství křesťanských Velikonoc
 • Připravujeme program Staleté kořeny k výročí 100 let Československé republiky
 • Možnost stát se lektorem programů Duchovní dědictví na školách a získat finanční podporu
 • Kontakt: Ing. Miriam Paszová, mpaszova@kam.cz
 • www.duchovnidedictvi.cz

Projekt Komenský 2020

 

 • Projekt Komenský 2020 si klade za cíl k 350. výročí úmrtí J. A. Komenského poukázat na jeho životní vrcholy i pády.
 • Mládež a studenti se v projektu mohou pokusit o nápravu „věcí lidských“, vztahů, či problémů v jejich okolí a dokončit tak práci, kterou J. A. Komenský započal ve svém nedokončeném díle Obecná porada o nápravě věcí lidských.
 • Možnost stát se lektorem na školách s pilotním programem pro žáky
 • Kontakt: Jan Rokosz projekt@komensky2020.cz
 • www.komensky2020.cz

KURZY Školy pro Život

 

 • Původní Lektorská akademie I a II prošla důkladnou revizí a více než dvojnásobně se rozrostla. Rozšířili jsme cílovou skupinu, odborný záběr i technické zázemí prochází reformou.
 • Cílem je příprava ke službě křesťanské učitele, lektory a vedoucí mládeží.
 • KURZY Školy pro Život představují otevřený soubor samostatných akcí – konferencí, seminářů, workshopů, či e-learningu, které pořádá Křesťanská akademie mladých (KAM) buď samostatně, nebo ve spolupráci se spřátelenými organizacemi a odborníky z různých oblastí.
 • KURZY Školy pro Život jsou akreditovány MŠMT jak pro  další vzdělávání pedagogických pracovníků, tak pro certifikované lektory primární prevence.
 • Kontakt: Mgr. Pavel Slepička, 739 600 273, pslepicka@kam.cz
 • www.kurzyspz.kam.cz

Síť křesťanských učitelů

 

 • Síť křesťanských učitelů usiluje o spojení evangelikálních křesťanů, kteří působí ve školách.
 • Sdružuje především učitele, křesťany a lektory, kteří působí na různých typech základních a středních škol, a také křesťanské školy.
 • Propojuje učitele s obdobnými profesními skupinami v zahraničí.
 • Podporuje křesťany v jejich profesní úloze učitele např. skrze akce:
 • Konference Křesťan za katedrou v Třinci a v Praze
 • Daniel víkendy a Daniel týden
 • Večery pro učitele
 • Kontakt: Hana Martináková, hmartinakova@kam.cz
 • www.situcitelu.cz

Adoptuj školu

 

 • Modlitební hnutí, ve kterém jednotlivci i skupiny křesťanů mohou modlitebně adoptovat vybrané školy, kam chodí jejich děti, nebo které chtějí podpořit z jiných důvodů
 • Po registraci můžete pravidelně dostávat aktuality a témata z dění v této oblasti
 • Kontakt: Mgr. Jiří Hoffmann, 735 192 146, modlitby@adoptujskolu.cz
 • www.adoptujskolu.cz

Najdi lektora

 

 • Webový portál, kde si školy samy mohou najít a objednat programy:
 • zkušené lektory z celé ČR
 • programy na různá témata rizikového chování, ale i témat, která se hodí do českého jazyka, dějepisu a výchovy ke zdraví
 • vybrané certifikované lektorské organizace
 • Kontakt: Bc. Vít Pospíšil, vpospisil@kam.cz
 • www.najdilektora.cz

Máte dotaz? Napište nám.

Jméno:
Váš e-mail:
Předmět:
Zpráva:

KONTAKTY

Vít Pospíšil

manažer Školy pro Život

vpospisil@kam.cz

Hana Martináková

zást. ředitele EV o.p.s.
komunikace ŠpŽ

hmartinakova@kam.cz

Miriam Paszová

koordinátor
Duchovního dědictví

mpaszova@kam.cz

Jan Rokosz

koordinátor projektu

Komenský 2020

jrokosz@kam.cz

Jan Kuklínek

garant Školy pro Život

jkuklinek@kam.cz